Greendeal biodiversiteit


Wildtree heeft de greendeal biodiversiteit ondertekent als ondersteunende partij.

De biodiversiteit gaat er wereldwijd op achteruit, maar toch blijft dit probleem onderbelicht.
Nochtans is het verdwijnen van dieren, planten en ecosystemen een groot internationaal en lokaal probleem.

Met de ondertekening van de greendeal biodiversiteit engageert Wildtree zich tot onderstaande engagementen.

•    Begeleiding van bedrijven die hun bedrijventerrein willen omvormen naar natuurlijke terreinen
•    Langsgaan voor advies op maat (beheer, aanleg, inventarisatie, monitoring, …)
•    Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar)
•    Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit
•    Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten
•    Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2)
•    Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website te plaatsen

Voor info en advies om uw bedrijventerrein om te vormen naar een natuurlijker terrein kan je contact met ons opnemen.